Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Waste & Circularity

Onze LCA-dienst is sterk verbonden met onze expertise in afval en circulariteit. Met het oog op een verantwoord afvalbeheer brengen we de huidige afvalsituatie van uw bedrijf in kaart, analyseren we wat er verbeterd moet worden en ontwikkelen wij een gepersonaliseerde strategie en stappenplan.

De implementatie van deze strategie kan opgedeeld in worden in operationeel en strategisch werk:

  • Het operationele aspect richt zich op afval, of de downstream kant van een bedrijf. Hier wordt gestreefd naar het minimaliseren van de outputvolumes, d.w.z. het verminderen, sorteren en recycleren van afval.
  • Op strategisch niveau ligt de nadruk vooral op circulariteit of de upstream kant van een bedrijf. We kijken naar manieren om productiegerelateerd afval te verminderen en onderzoeken hoe we kunnen anticiperen op de afvalstroom. Hierbij wordt gekeken naar de gebruikte stoffen en designs, zowel door het bedrijf zelf als door de leveranciers.

Get in touch with our expert,

Stéphanie Kint