Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

< Back

Royale Union Saint-Gilloise – Developing a first CSR Strategy

Greenfish ontwikkelde een MVO-strategie voor Royale Union Saint-Gilloise (RUSG), een Belgische voetbalclub in de eerste divisie, onderdeel van de Jupiler Pro League.

Een van onze projecten was de ontwikkeling van een MVO-strategie voor Royale Union Saint-Gilloise (RUSG), een Belgische voetbalclub in eerste klasse, die deel uitmaakt van de Jupiler Pro League, en die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid wil vergroten.

Dit project werd geleid door Jessica Peters, ondersteund door Johanna Delmelle en Quentin Lancrenon voor het faciliteren van workshops en Emma Van De Sompel voor voortdurende projectondersteuning. Het team werd zorgvuldig samengesteld zodat het de juiste combinatie van ervaren MVO-management en technische expertise zou bevatten.

Zoals in elk geval begon het project met een schets van de behoeften van de klant. In dit geval varieerden de uitdagingen van het voldoen aan wet- en regelgeving tot het aanpassen aan toekomstige trends en het zoveel mogelijk beperken van de impact op de samenleving. RUSG had behoefte aan een duidelijke MVO & Duurzaamheidsstrategie met een bijbehorende routekaart en duidelijke acties ter ondersteuning van haar reis.

Een MVO-strategie kan werknemers, klanten en partners aantrekken, vasthouden en behouden, en in dit geval ook de betrokkenheid bij andere stakeholders zoals fans en de gemeenschap rond het stadion vergroten. MVO kan ook leiden tot belangstelling van de media en een goede reputatie die uw marktaandeel en zakelijke kansen zal doen groeien, maar het belangrijkste van alles, en het belangrijkste voor RUSG, is dat het zal helpen om zowel de sociale als de ecologische impact te verminderen en tegelijkertijd de betrokkenheid bij belanghebbenden te vergroten.

Onze aanpak: beginnen met het bepalen van een focus die rekening houdt met de gevolgen voor de samenleving

Om de focus van elke MVO- en duurzaamheidsstrategie te bepalen, raden wij aan te beginnen met het opstellen van een materialiteitsbeoordeling tijdens de eerste fase van het project. Zoals gedefinieerd door het Global Reporting Initiative (GRI): “Materiële onderwerpen zijn die onderwerpen die een directe of indirecte impact hebben op het vermogen van een organisatie om economische, ecologische en sociale waarde te creëren, te behouden of uit te hollen voor zichzelf, haar stakeholders en de samenleving als geheel.” Wij hebben enquêtes en interviews gehouden met belanghebbenden van RUSG om het belang van onderwerpen te onderzoeken en de huidige en potentiële impact van de voetbalclub op zijn ecosysteem te beoordelen. De resultaten zijn geconsolideerd in een materialiteitsmatrix die een goed hulpmiddel is om de strategie te bepalen.

Het resultaat van de matrix werd, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, gebruikt om toezeggingen op hoog niveau vast te stellen en SMART-doelstellingen en KPI’s voor de strategie te bepalen. Het resultaat van de tweede fase bestond uit een MVO-strategie met een bijbehorend uitvoeringsplan. Dit plan gaf richting aan de acties, maar specificeerde ook welke acties door wie moesten worden uitgevoerd.

Naast het bereiken van het doel van een grotere positieve sociale en ecologische impact is de toegevoegde waarde van ons project te vinden in een toename van het bewustzijn bij het team en de fans. Bij de uitvoering van de strategie in de komende jaren kan de club als voorbeeld dienen voor andere voetbalclubs – in een wereld waar de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen nog maar in de kinderschoenen staat.

Neem contact op met onze expert,

Julie Bleeker