Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

< Back

Reducing a global manufacturer’s emissions as part of its SBTs

Greenfish hielp een wereldwijde fabrikant in de voedings- en biotechnologie-industrie bij het opstellen van een plan om zijn uitstoot te verminderen als onderdeel van zijn Science-Based Targets.

Missie

De klant verbond zich tot een emissiereductie van 30% tegen 2030, vergeleken met het niveau van 2016. Tussen 2016 en 2018 waren de emissies van de klant echter al met ongeveer 14% gestegen.

In de loop van twee maanden ontwikkelde Greenfish een gedetailleerde en geprioriteerde lijst van acties waarmee de klant zijn BKG-reductiedoelstelling kan bereiken, wat resulteerde in een routekaart voor de implementatie over 10 jaar.

Benadering

Het reductiestappenplan was voornamelijk gericht op Scope 1- en Scope 2-emissies. Scope 1 omvat directe broeikasgasemissies die afkomstig zijn van bronnen die het bedrijf bezit of controleert, zoals de opwekking van warmte of de verbranding van fossiele brandstoffen ter plaatse. Scope 2-emissies zijn indirecte broeikasgasemissies als gevolg van de aankoop van door een nutsbedrijf geproduceerde elektriciteit.

Om het project te starten werden bezoeken en interviews ter plaatse georganiseerd en werd een korte analyse van de belanghebbenden uitgevoerd. Het totale energieverbruik van de fabriek (elektriciteit en aardgas) werd vervolgens geanalyseerd en er werden verbruikshaarden vastgesteld. In totaal bedroeg het energieverbruik van de fabriek 250-300 TJ per jaar. Bovendien werden de processen van de fabriek in AS-IS-verband in kaart gebracht en werden historische gegevens over het energieverbruik van de afgelopen tien jaar geanalyseerd.

Vervolgens werd een lijst van mogelijke oplossingen opgesteld en in de loop van het project regelmatig bijgewerkt of verfijnd.

Greenfish beoordeelde de effecten van elke oplossing en voerde gedetailleerde technische berekeningen uit om ervoor te zorgen dat de klant zijn doelstelling van 30% broeikasgasreductie zou halen. Met behulp van interactieve datavisualisatietechnieken en Power BI-software werden technische en financiële analyses uitgevoerd om haalbare oplossingen te identificeren. Vervolgens werden business cases voor elk van de oplossingen aan de klant gepresenteerd, gebaseerd op grondig onderzoek en offertes van leveranciers. Greenfish onderzocht ook innovatieve financieringsopties voor energie-efficiëntie om de projectvoorstellen te helpen implementeren.

De uiteindelijke oplossingen werden geselecteerd tijdens een eendaagse workshop met de klant. Vervolgens werden de oplossingen geprioriteerd en opgenomen in een 10-jarig stappenplan.

Prestaties

Greenfish stelde in totaal 38 oplossingen vast, die resulteerden in een vermindering van de broeikasgasemissies met 44% ten opzichte van de uitgangssituatie van de klant, wat veel meer is dan de oorspronkelijke doelstelling. De routekaart werd aan de klant geleverd in de vorm van een levend document dat tijdens de implementatiefase werd gebruikt.

De top 5 oplossingen omvatte:
Procesoptimalisatie;
Energiebeheer;
Warmte-integratie;
Optimalisatie van de condenspotten;
Condensatie terugwinning.

De eerste 3 oplossingen alleen al waren voldoende om de 14% emissiestijging te dekken die de klant tussen 2016 en 2018 heeft ervaren. Bovendien kan ongeveer 18% van de broeikasgasemissiereductie worden bereikt met €0 CAPEX-oplossingen en heeft 25% van de oplossingen een terugverdientijd van minder dan een jaar. Greenfish schat dat de implementatie van het stappenplan de klant €320K per jaar zal besparen.

Neem contact op met onze expert,

Ludwig Carton

+32 (0) 470 91 64 50