Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

< Back

A scope 3 GHG reduction programme

Greenfish ondersteunde Elia om zijn scope 3 broeikasgasemissies te verminderen.

Missie

Elia, een grote Europese TNB, wil haar scope 3 BKG-emissies verminderen door informatie over duurzaamheid op te nemen in haar aanbestedingsproces. Een van de manieren om dat doel te bereiken is de vermindering van de emissies van de projecten die aannemers in opdracht geven.

Benadering

Daartoe moeten de broeikasgasemissies worden ontleed van het bedrijfsniveau tot het projectniveau, en moet de nauwkeurigheid worden verbeterd door over te schakelen van een op uitgaven gebaseerde naar een fysieke berekeningsmethode.

Om de groene aanbestedingscriteria in het aanbestedingsproces op te nemen, moest ons team een gemeenschappelijk kader voor alle bedrijven uitwerken en de belangrijkste gegevens vaststellen die moesten worden verzameld om nauwkeurige berekeningen te maken en vergelijkbare resultaten te verkrijgen, zodat de klant de beste beslissing kon nemen bij het kiezen van aannemers.

Het team ondersteunde ook de contractanten wanneer zij problemen ondervonden bij het verzamelen van gegevens die volgens de ontwikkelde gegevenslijst vereist waren.

Prestaties

Greenfish bouwde een sjabloon voor gegevensverzameling en een aangepaste tool voor BKG-berekening, die tijdens proefprojecten werd gebruikt en verfijnd. De uitgebreide gegevens die ze verzamelden hielpen hen ook een gegevensmatrix te ontwikkelen om de interpretatie van het verband tussen de gegevens en de uiteindelijke emissies te stroomlijnen.

Er werden reductiemaatregelen vastgesteld, waarbij de processen, de aanbestedingseisen en de criteria voor de selectie van leveranciers werden aangepakt.

Naast de belangrijkste projectdoelstellingen leverde het team de klant aanbevelingen op hoog niveau over zijn algemene en interne broeikasgasemissies. Het project was meer dan gegevensverzameling en berekening, want het omvatte ook beheer van belanghebbenden, afstemming met projectleiders en verschillende workshops.

Neem contact op met onze expert,

Ludwig Carton

+32 (0) 470 91 64 50