Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

  • Avatar

Why should “net-zero” be your company’s next target?

Updated: Jun 7

Bent u geïnteresseerd in “netto nul” maar weet u niet zeker wat dat in de praktijk betekent? Vraagt u zich af of dit een doelstelling is die uw bedrijf zou moeten nastreven? Lees mee om beter te begrijpen wat “netto nul” emissies zijn en waarom dit concept steeds relevanter wordt voor het bevorderen van duurzame, veerkrachtige en toekomstbestendige bedrijven.


In één oogopslag

  • De discussie over klimaatverandering ging lange tijd over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Recentelijk is het debat verschoven van alleen “verminderen” naar “opheffen” van de emissies.
  • In 2018 verklaarde de wetenschappelijke gemeenschap dat tegen 2050 een wereldwijde toestand van “netto nul”-uitstoot moet worden bereikt, om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.
  • “Netto nul” wordt bereikt wanneer de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen wordt gecompenseerd, of geneutraliseerd, door absorptie van broeikasgassen van hetzelfde volume.
  • Om geloofwaardig te zijn, moet een claim van “netto nul” in overeenstemming zijn met de in de Overeenkomst van Parijs vastgestelde ambitie. Dit kan niet alleen worden bereikt door emissiereductie en compensatie. Verwijdering is dus een noodzakelijke stap.
  • “Netto nul” staat nu op de voorgrond van de klimaatdiscussie en vormt een ongekende kans voor bedrijven om zinvolle klimaatmaatregelen in gang te zetten.

Download de white paper hier:

Recent Posts

See All
Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

COP27: What to expect this November?

COP27: What to expect this November?

3D printing in the construction industry

3D printing in the construction industry