Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

  • Avatar

Positive psychology as a way of life

Updated: May 18

In het algemeen hebben mensen de neiging hun aandacht te richten op de negatieve aspecten van hun dagelijks leven of een situatie. Als we ‘s avonds naar huis gaan, hebben we de neiging de balans op te maken van de onaangename momenten van de dag; de vergadering die niet goed verliep, of de problemen die moesten worden aangepakt en morgen weer moeten worden aangepakt, die dringende taak die niet af is… Wat als we de tijd zouden nemen om ons te richten op alle positieve dingen om ons heen? Wat als we de tijd zouden nemen om stil te staan bij een mooi landschap of te luisteren naar muziek die we mooi vinden? Wat als we proberen onze hersenen te heropvoeden om het glas als half vol te zien en niet als half leeg?

Wat als we gewoon dagelijks positieve psychologie beoefenen?

Positieve psychologie, wat is dat?

Het is zeer belangrijk te verduidelijken dat positieve psychologie een wetenschap is. Het moet daarom niet worden verward met “positief denken”. Positieve psychologie is een echte wetenschap die gebaseerd is op streng wetenschappelijk onderzoek volgens goed gedefinieerde experimentele protocollen.

Dit onderzoeks- en interventieterrein ontwikkelde zich in de jaren 2000 na een eenvoudige vaststelling van Martin Seligman: psychologisch onderzoek maakte het mogelijk mensen te ondersteunen bij het omgaan met neuroses en psychopathologische stoornissen, maar er waren weinig studies ontwikkeld over wat mensen in staat stelt te floreren, veerkrachtig te zijn en hun dagelijks welzijn te bevorderen.

Positieve psychologie wordt gedefinieerd als de studie van de voorwaarden en processen die bijdragen tot het floreren of optimaal functioneren van mensen, groepen en instellingen“. (Gable & Haidt, 2005, p. 104). Deze positieve psychologie betekent niet dat er een “negatieve” bestaat, maar probeert alle positieve elementen van het menselijk functioneren en de menselijke ervaringen te belichten. Natuurlijk moeten we geen geïdealiseerde en utopische visie op de werkelijkheid hebben of onze negatieve gevoelens negeren en in een vorm van ontkenning terechtkomen. Het gaat erom de aandacht te vestigen op de positieve elementen van ons dagelijks leven. Bijvoorbeeld de tijd nemen om naar een mooie zonsondergang te kijken, de bloemen ruiken in de zomer, muziek horen die we mooi vinden. Al deze kleine geneugten in het leven zijn uniek voor ieder van ons, Proust had zijn madeleine cakejes, het is aan jou om de jouwe te vinden. We moeten ons dus concentreren op de positieve elementen van ons leven, de ontmoetingen die we hebben, de aangename uitwisselingen, de momenten van delen.

Meer concreet, hoe wordt dit gedaan?

De 5 gouden regels:

Martin Seligman gebruikt het acroniem PERMA om de fundamentele principes van de positieve psychologie te illustreren:

  • P voor positieve emoties: we richten ons op positieve emoties. Vreugde, dankbaarheid, nieuwsgierigheid en hoop zijn allemaal positieve emoties die we in ons dagelijks leven moeten cultiveren.
  • E voor betrokkenheid: laten we volledig in het moment leven! Specifiek aandacht besteden aan het huidige moment, zonder oordeel. Deze mindfulness is een bron van creativiteit, empathie en vrede. Laten we observeren, luisteren, lachen… zonder te denken aan morgen of gisteren, laten we leven in het moment.
  • R voor relaties: anderen accepteren zoals ze zijn, zonder oordeel en met vriendelijkheid.
  • M voor betekenis in het leven: Laten we ons afvragen wat de zin van ons leven is. Wat willen we ermee doen? Wat zijn onze prioriteiten? Wat geeft zin aan ons leven?
  • A voor prestatie: Wat zouden we willen bereiken in ons leven? Wat zijn de grote prestaties die voor ons echt tellen? De uitdagingen die we zouden willen aangaan?

Hier zijn enkele kleine oefeningen die je regelmatig kunt doen. Ze zullen je helpen om positieve psychologie in je dagelijks leven toe te passen.

1 – Mediteer zonder beperking!

Van alle methoden van stressbeheersing is mindfulness-meditatie de meest gepubliceerde. Deze methode bestaat erin zich te concentreren op zijn gewaarwordingen, ademhaling, emoties en gedachten, zonder een waardeoordeel te vellen. Ze werd ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, professor in de geneeskunde aan de universiteit van Massachusetts, en moet met mate worden beoefend! De effecten ervan zijn talrijk: de ontspannende werking ervan kan helpen stress en angst te beheersen, bevordert de aandacht en het geheugen, en maakt ons beter bestand tegen pijn. Ten slotte bevordert meditatie ook de cardiovasculaire gezondheid en de immuniteit.

2 – De Losada ratio

Maak aan het eind van de dag de balans op en tel de verhouding tussen positieve en negatieve woorden. Probeer de woorden te onthouden die je tijdens je verschillende sociale interacties hebt gezegd. Het is de bedoeling dat u in een groep drie keer zoveel positieve als negatieve woorden zegt. Probeer in het algemeen zoveel mogelijk positieve uitdrukkingen te gebruiken. We praten over “verbeterpunten” in plaats van “tekortkomingen”, “het is goed” in plaats van “het is niet slecht”, enz.

3 – Cultiveer je vriendelijkheid

Behulpzaam, gul en altruïstisch zijn maakt je gelukkiger. Het heeft vele voordelen, zoals het verlichten van spanningen, het creëren van een positief klimaat en het versterken van het vertrouwen in interpersoonlijke relaties… Doe elke dag iets voor anderen, zelfs iets kleins, bied je hulp aan, geef een collega een compliment, wees een goede luisteraar…

4 – Druk uw dankbaarheid uit

Dankjewel zeggen, dankbaarheid uiten en zeggen waar we dankbaar voor zijn is heel heilzaam. Dit kan naar een persoon of een situatie zijn. Ik ben bijvoorbeeld heel dankbaar dat ik bij elke maaltijd kan eten, dat ik gezond ben, dat ik een plek heb om te slapen, enz. Schrijf dit alles op in een notitieboekje en bekijk het opnieuw zodra je daar behoefte aan hebt. Een beetje dankbaarheid tonen voor de zegeningen van het leven kan nooit kwaad.

5 – En tenslotte, lachen!

Het simpele feit van glimlachen (vrijwillige gezichtsbeweging die minstens een minuut wordt volgehouden) maakt ons gelukkiger. In feite houden we onze hersenen voor de gek! Die interpreteren het als een fysiek teken van vreugde en maken de moleculen vrij die ons een goed gevoel geven. “Magie’ zult u zich afvragen? Nee, gewoon een fysieke reactie, wetenschappelijk bewezen. Sceptisch? Test uzelf en glimlach!

Recent Posts

See All
Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

COP27: What to expect this November?

COP27: What to expect this November?

3D printing in the construction industry

3D printing in the construction industry