Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

  • Avatar

How to improve Supply Chain Resilience?

Updated: May 18

Het belang van transparantie binnen leveringsketens.


In één oogopslag

  • In 2020 hebben zich veel verstoringen voorgedaan in het wereldwijde Supply Chain management en dat heeft niet alleen te maken met de crisis van COVID-19 zoals men zou kunnen denken.
  • Supply Chains hebben prominente zwakke en kwetsbare punten omdat hun operaties geleidelijk onder druk komen te staan door politieke en economische gebeurtenissen enerzijds en door de klimaatconsensus anderzijds.
  • Bijgevolg streeft elke organisatie naar een capaciteit om weerstand te bieden en te herstellen van verstoringen in haar bevoorradingsketen, wat wij gewoonlijk veerkracht noemen.
  • Als onderdeel van het antwoord zal een focus op duurzaamheid in een kader van transparantie, betrokkenheid van leveranciers en implementatie van strategieën in aanbestedingspraktijken ervoor zorgen dat organisaties toekomstbestendig zijn en de uitdaging aankunnen.
  • Organisaties moeten snel werkwijzen invoeren zoals leverancierssegmentatie volgens de Kraljic-matrix, doelstellingen voor de vermindering van broeikasgasemissies vaststellen volgens het Science Based Targets-initiatief, duurzame inkoop- en beleidskeuzes maken en een emissiecontrolesysteem opzetten.

Download de white paper hier:

Recent Posts

See All
Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

COP27: What to expect this November?

COP27: What to expect this November?

3D printing in the construction industry

3D printing in the construction industry