Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

  • Avatar

Creating Circular Advantage

Updated: May 18

Wat betekent het voor een organisatie om circulair te worden?

Geschreven door Gregory Blake.

“Een circulaire economie gaat verder dan het streven naar afvalpreventie en afvalvermindering en inspireert tot technologische, organisatorische en sociale innovatie in de hele waardeketen om afval vanaf het begin ‘uit te denken’ in plaats van uitsluitend te vertrouwen op afvalrecycling aan het einde van de keten” (Ellen MacArthur Foundation, 2013).

Het model waaraan economieën en bedrijven de afgelopen twee eeuwen de voorkeur hebben gegeven en waarop zij nu nog steeds vertrouwen, leeft op geleende tijd. Het concept van een circulaire economie (CE) gaat in op de ontoereikendheid van onze lineaire economie met betrekking tot ons huidige tempo van grondstoffenverbruik en afvalproductie. Ter illustratie: Earth Overshoot Day valt in 2021 op 21 juli, wat betekent dat we 1,7 aardes nodig hebben om in de huidige ecologische voetafdruk van de mensheid te voorzien.

Duurzaamheid moet niet worden gezien als de eigenschap van een object maar van een systeem. Zo kan de overgang van een lineair naar een CE, dat meer natuurlijke complexe adaptieve ecosystemen nabootst, worden gezien als het middel om tot een werkelijk duurzaam economisch model te komen. Het CE pleit voor het sluiten van materiaalkringlopen en het maximaliseren van het gebruik van hulpbronnen, waardoor de huidige en toekomstige onttrekking van hulpbronnen wordt geminimaliseerd, terwijl wordt gestreefd naar het elimineren van het concept afval en al zijn vormen. Op die manier biedt CE een oplossing voor een breed spectrum van hedendaagse ecologische, economische en sociale problemen, terwijl het de economische kansen en het concurrentievoordeel van een circulaire aanpak blootlegt.

Om circulair voordeel te behalen, moeten bedrijven op beide fronten innoveren: de productiviteit van hulpbronnen en de waarde voor de klant. Daartoe moeten zij opnieuw nadenken over en teruggaan naar de basis betreffende de materie die hun producten of diensten bieden en hun bedrijfsmodellen reconstrueren om ze in overeenstemming te brengen met de circulaire beginselen. Efficiënt gebruik van hulpbronnen is een cruciale drijfveer voor een circulair model. De manier waarop een bedrijf zijn consumenten tijdens de gebruiksfase betrekt, maakt een beter begrip van de dynamiek van de vraag mogelijk, wat de voortdurende evolutie van zijn producten en behoeften aan hulpbronnen stimuleert. Dit is een even belangrijke, zo niet belangrijkere drijfveer dan efficiënt hulpbronnengebruik.

Bedrijven die circulaire bedrijfsmodellen (CBM) hanteren, bereiken het “sluiten en vertragen van materiaalkringlopen” op verschillende manieren, en er zijn verschillende CBM-strategieën vastgesteld. Ongeacht de gevolgde CBM-strategie is het in de praktijk niet gemakkelijk om de overstap te maken. En dat geldt mogelijk nog meer voor gevestigde bedrijven, aangezien hun strategieën, structuren, activiteiten en toeleveringsketens diep geworteld zijn in een lineaire aanpak. Daarom moeten de daaruit voortvloeiende effecten en uitdagingen voor bedrijven die deze strategie willen toepassen, vooraf grondig worden onderzocht en geëvalueerd om hun kansen op succes te vergroten.

Waarom is dit belangrijk voor het bedrijfsleven?

“De eerste taak van het bedrijfsleven is klanten te ondersteunen door voordelen en activa voor de samenleving te produceren, geen verplichtingen en nadelen” – William McDonough

Als de bedrijfsvoering op de huidige koers doorgaat, zullen de beschikbaarheid en de prijs van materialen morgen een knelpunt worden voor groei en wereldwijde welvaart. Toch blijft de handel de belangrijkste menselijke kracht, innovatief, krachtig, capabel en vindingrijk genoeg om de koers te verleggen naar gunstige veranderingen en de versnelling naar een duurzame transformatie van het economisch systeem. De noodzaak van een dergelijke verschuiving is cruciaal als we ambities willen verwezenlijken die een antwoord bieden op onze huidige klimaatcrisis, zoals de doelstelling van Europa om tegen 2050 koolstofneutraal te worden.

Voor voorbeelden van bedrijfstransformatie, in het geval van schaarse of milieuvernietigende hulpbronnen, introduceert de ontwikkeling van een circulaire toeleveringsketen volledig hernieuwbare, recycleerbare of biologisch afbreekbare materialen die gedurende meerdere levenscycli worden gebruikt om de kosten te verlagen en het risico van marktvolatiliteit te verminderen. Andere CBM onderscheiden zich door zich te richten op terugwinning en recycling, verlenging van de levensduur van producten, het delen van platforms of het leveren van producten als een dienst. Dit laatste heeft de vorm van een productdienstsysteem door functionaliteit te leveren in plaats van eigendom. Dit model wordt al lang in verband gebracht met voordelen in verband met het loskoppelen van emissies en materiaalgebruik van het genereren van waarde, waardoor het duurzamer is.

Hoe kan Greenfish u ondersteunen?

Bedrijven moeten circulaire economie technieken omarmen en hun resource loops volledig sluiten door over te stappen van waardeketens naar waardecycli om economische ontwikkeling, sociale cohesie en ecologische stabiliteit op lange termijn veilig te stellen. Greenfish is ervan overtuigd dat circulariteit een noodzaak wordt voor bedrijven en zet zich daarom in om samen met cruciale partners het voortouw te nemen om de waarde van de circulaire economie te benutten. De consultants van Greenfish hebben ervaring uit de eerste hand om enkele van de uitdagingen die voortvloeien uit afvalbeheer op te lossen en kunnen de impact en de effectiviteit van een circulaire langetermijnstrategie vergroten.

Figure 1: Greenfish Waste & Circularity 3 pillar approach

Met de ondersteuning van Greenfish blijven organisaties de trends voor en blijven ze voldoen aan de nationale wetgeving die is afgestemd op het onlangs uitgebrachte Europese actieplan voor de circulaire economie (CEAP). Naast het bereiken van expliciete doelstellingen op het gebied van afvalvermindering en recyclingpercentage is de toegevoegde waarde van onze oplossing te vinden in de implementatie van uitgebreidere en geïntegreerde circulaire veranderingen die de aandeelhouderswaarde verbeteren. Onze expertise levert bedrijven meerdere voordelen op:

Figure 2: Benefits of waste management & circularity

Om bedrijven bij deze overgang te ondersteunen, heeft Greenfish een aanpak met drie pijlers ontwikkeld:

  • Afvalbeheer is een grote eerste stap naar het implementeren van meer circulaire en duurzame processen. Greenfish kan helpen door de activiteiten, hulpbronnen en afvalstromen van een bedrijf zorgvuldig te visualiseren en te analyseren. Vervolgens maken we een stappenplan om een door interne of externe belanghebbenden vastgesteld doel te helpen bereiken, waarbij we aangeven welke maatregelen nodig zijn.
  • Met de valorisatie van een specifieke afvalstroom ondersteunt Greenfish het proces waarbij afval van een industrie of een industrieel proces de grondstof wordt van een andere, waardoor uiteindelijk industriële symbiose ontstaat. Dit type markt- en haalbaarheidsstudie creëert partnerships en geeft een monetaire waarde aan het afval van een bedrijf.
  • Op een meer strategisch niveau voert Greenfish wereldwijde circulariteitsbeoordelingen uit en ontwikkelt zij circulaire bedrijfsmodellen. Met de ondersteuning van Life Cycle Assessment als wetenschappelijk onderbouwd grondwerk, is de focus gericht op de upstream van een bedrijf. Dit betekent dat Greenfish kijkt naar de materialen en ontwerpen die het bedrijf en zijn leveranciers gebruiken.

Als u advies zoekt om uw afval te beheren of hulp om een Circulair Business Model te ontwikkelen, neem dan contact op met Stéphanie Kint, Waste & Circularity Manager bij Greenfish. ([email protected])

Recent Posts

See All
Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

COP27: What to expect this November?

COP27: What to expect this November?

3D printing in the construction industry

3D printing in the construction industry