Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

  • Avatar

Climate Change Mitigation and Positive Peace

Updated: May 18

De afgelopen jaren is de mensheid geconfronteerd met ongekende uitdagingen. De effecten van klimaatverandering en ecologische bedreigingen hebben gevolgen voor lokale gemeenschappen en bedrijfsactiviteiten, en leiden tot een verdere toename van humanitaire noodsituaties. Maar naarmate gemeenschappen vreedzamer worden, ontwikkelen zij het vermogen om ecologische schokken te verzachten en de gevolgen daarvan op andere gebieden te overwinnen. De voordelen van positieve vrede zijn verstrekkend en transformerend voor zowel lokale gemeenschappen als de particuliere sector.

Samen met het Institute for Economics & Peace (IEP) organiseerde Greenfish een driedelige webinarserie over Positieve Vrede en Matiging van Klimaatverandering, met de nadruk op het verband tussen Positieve Vrede, ecologische bedreigingen, duurzaamheid en het bedrijfsleven.

De webinars waren verdeeld in de volgende 3 afleveringen:

  • Hoe kan Positieve Vrede het bedrijfsleven winstgevender maken?
  • Hoe zijn vrede en milieu met elkaar verbonden?
  • Zich inzetten voor positieve vrede en beperking van de klimaatverandering

De opnames van de eerste twee webinars vindt u hieronder, en u kunt zich nog steeds aanmelden voor het derde en laatste webinar op 14 april om 15.30 uur (CET) via deze link:

1. Hoe kan Positieve Vrede het bedrijfsleven winstgevender maken?

In 2020 werd de economische impact van geweld geschat op 14,96 biljoen dollar, gelijk aan de economie van China (IEP Global Peace Index 2021). De toename van vrede zorgt daarentegen voor een evenredige toename van zakelijke kansen, productiviteitsniveaus, handel en buitenlandse investeringen. Positieve vrede is daarom de meest optimale omgeving voor samenlevingen en bedrijven om te floreren.

Door de lens van Positieve Vrede biedt de vaststelling dat economische prestaties en vrede elkaar wederzijds versterken de particuliere en de openbare sector nieuwe manieren om risico’s en kansen voor investeringen te beoordelen, mogelijkheden in achtergestelde landen te identificeren en zinvol MVO-beleid en duurzame initiatieven te ontwikkelen.

Dit eerste webinar in de reeks Positive Peace and Climate Change Mitigation ging over het concept Positive Peace en zijn Acht Pijlers. De sprekers belichtten de voordelen ervan in het economisch systeem en legden daarom uit hoe Positieve Vrede het bedrijfsleven winstgevender kan maken en een gezonde economie kan ondersteunen.

Bekijk het eerste webinar van de serie hier:

2. Hoe zijn vrede en milieu met elkaar verbonden?

Volgens het Ecological Threat Report 2021 van het IEP kampen ongeveer 2,4 miljard mensen met voedselonzekerheid en leven 2,6 miljard mensen in landen met een hoge en extreme waterstress.

Het is bekend dat ecologische kwetsbaarheid sterk samenhangt met conflicten en dat landen met voldoende sociaal-economische veerkracht of Positieve Vrede eerder in staat zijn ecologische schokken op te vangen. Aangezien grondstoffenschaarste leidt tot conflicten, en het daaruit voortvloeiende conflict tot aantasting van de hulpbronnen, ontstaat een vicieuze cirkel. Om deze uitdagingen efficiënt aan te pakken, is het daarom essentieel de veerkracht en de mate van vrede te vergroten.

De particuliere sector moet vooruitgang boeken om het effect van ecologische bedreigingen op hun activiteiten aan te pakken en, wat het belangrijkst is, om te voorkomen dat lokale gemeenschappen schade ondervinden. Activiteiten die de biodiversiteit en het milieu verder aantasten, zoals ontbossing, kunnen gevolgen hebben voor gemeenschappen als geheel – vooral die met weinig veerkracht en een grote schaarste aan hulpbronnen of blootstelling aan natuurrampen. De weg vooruit wijst op een aanhoudende inzet voor duurzaamheid en voor het opbouwen van veerkracht van de gemeenschap.

Bekijk het tweede webinar van de serie hier:

3. Hoe zijn vrede en milieu met elkaar verbonden?

Met een hoog niveau van positieve vrede zijn gemeenschappen veerkrachtiger en in staat zich aan te passen aan ecologische schokken. Dit omvat beter waterbeheer, efficiëntere landbouwsystemen en de mogelijkheid om voedsel te importeren wanneer de lokale productie ontoereikend is. Bovendien levert vrede meer economische voordelen op voor zowel lokale gemeenschappen als bedrijven.

Het afsluitende webinar van de reeks Positive Peace and Climate Change Mitigation gaat over de implementatie en programmering van Positive Peace, duurzaamheid en het opbouwen van veerkracht.

Dit webinar brengt vertegenwoordigers van toonaangevende internationale organisaties, stichtingen, overheidsinstellingen, NGO’s en de particuliere sector samen. In dynamische breakout rooms bespreken we praktische voorbeelden en analyseren we hun inzet voor Positieve Vrede en het tegengaan van klimaatverandering.

Kom donderdag bij ons!

Recent Posts

See All
Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

COP27: What to expect this November?

COP27: What to expect this November?

3D printing in the construction industry

3D printing in the construction industry