Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

  • Avatar

Battery Energy Storage as optimal solution in our future energy system

Updated: May 18

Geschreven door Nicolaas Brouwer, bewerkt door Johan Stelwagen & Joris Miedema

De laatste jaren hebben energieopslagsystemen op batterijen (BESS) steeds meer aandacht gekregen. Dit wordt veroorzaakt door een aanzienlijke prijsdaling in combinatie met stijgende inkomsten. Opslagsystemen hebben het voordeel dat ze voor een groot aantal toepassingen kunnen worden gebruikt, waarbij het stapelen van meerdere diensten een sterke business case oplevert. Dit heeft ertoe geleid dat Greenfish inmiddels meerdere BESS-gerelateerde projecten heeft afgesloten en een specifieke deskundigengroep aan het onderwerp heeft gewijd.

Van residentieel tot nutsbedrijf, mobiel en stationair, Greenfish helpt inzichtelijk te maken hoe energieopslag op batterijen een oplossing kan zijn binnen het energiesysteem van onze klant. Door middel van onafhankelijk advies begeleiden we klanten van idee tot implementatie. Ondanks de dalende kosten blijft de ontwikkeling van een BESS kapitaalintensief. Daarom is een goed doordacht businessmodel van vitaal belang. Daarvoor creëert Greenfish inzicht in:

  • Diverse toepassingen en markten
  • Exploitatie- en eigendomsstructuren
  • Technologieën voor energieopslag

Een toepassing zou kunnen zijn om de elektriciteitsproductie op te slaan op momenten dat er weinig vraag is of als het elektriciteitsnet overbelast is. Een ontwikkelaar heeft echter misschien niet de ambitie om het systeem te exploiteren of de grote investering te doen die daarvoor nodig is. Met grondige kennis van de markt en ervaring kan de juiste beslissing worden genomen.

Diverse toepassingen en markten van BESS

Het onderstaande diagram geeft een volledig beeld van het hele scala van toepassingen voor een BESS. Meerdere diensten worden vaak gestapeld om het marktrisico waaraan het BESS kan worden blootgesteld te verminderen.

Klantenservice

Linksboven staan de klantendiensten, die achter de meter functionaliteit omvatten. Dit houdt in dat deze diensten alleen binnen een gesloten netwerk, achter de aansluiting van de transmissiesysteembeheerder (TSO) of distributiesysteembeheerder (DSO), kunnen worden geleverd.

Meer zelfverbruik van energieproductie is bijvoorbeeld van toepassing op woongebouwen die PV-panelen op hun dak hebben geplaatst en die die productie liever op verzoek gebruiken dan ze aan het elektriciteitsnet te leveren.

Co-locatiediensten

Co-locatiediensten zijn van toepassing wanneer batterijen in co-locatie met elektriciteitsproductie worden geplaatst en kunnen op alle niveaus in het net worden toegepast. Bij curtailment mitigation wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het BESS wanneer de elektriciteitsproductie normaal gesproken zou worden beperkt. Het BESS slaat dan de productie op om deze op een later tijdstip uit te voeren.

Aanvullende diensten

Ondersteunende diensten zijn diensten die aan de netwerkbeheerders worden verleend. Het gaat onder meer om frequentierespons, waarbij het BESS bijdraagt tot een stabiele frequentie in het elektriciteitsnet. In ruil daarvoor geeft de netbeheerder het BESS een vergoeding voor het beschikbaar stellen van zijn capaciteit.

Netwerkdiensten

Netwerkdiensten richten zich strikt op het fysieke netwerk. Het plaatsen van een opslagsysteem kan een manier zijn om netwerkupgrades uit te stellen of congestie in het elektriciteitsnetwerk te verlichten, door energie op verzoek te verbruiken of te ontladen.

Opslagtechnologieën

Afhankelijk van de gewenste toepassingen kan elektriciteit worden opgeslagen met behulp van verschillende technologieën. Momenteel is lithium-ion een technologie waarvan de productie sterk groeit en de prijs daalt. Deze batterijcellen zijn gespecialiseerd in het laden en ontladen met een zeer hoge snelheid en een korte reactietijd. Hoewel dit uiterst nuttig is voor de opslag van elektriciteit op uurbasis, zijn verschillende technologieën gunstig voor tragere reactietijden of voor het overbruggen van langere perioden.

Eigendom en werking

Een derde overweging die relevant is voor de ontwikkeling van een BESS zijn verschillende eigendoms- en exploitatiestructuren. Wanneer een BESS ondersteunende diensten gaat leveren, zijn verschillende overeenkomsten met de TSO/DSO vereist. Wanneer een BESS elektriciteit gaat verhandelen of hernieuwbare elektriciteitsproductie strategisch gaat opslaan, moet er bovendien een entiteit zijn die het opslagsysteem exploiteert. De keuze van de juiste partner voor deze verantwoordelijkheden hangt sterk af van de ambities van de ontwikkelaar van het opslagsysteem. Wanneer het bezitten en exploiteren van een BESS niet tot de kernactiviteiten van de ontwikkelaar behoort, kunnen deze investeringen en exploitatie worden uitbesteed. Het vinden van een evenwicht tussen de investerings- en exploitatiebeslissing is essentieel, aangezien dit het rendement van de investering sterk beïnvloedt, vooral wat de exploitatie betreft.

Greenfish Dienst

Greenfish is ervan overtuigd dat BESS’en een integraal onderdeel zullen worden van toekomstige energiesystemen. We kunnen een aantal van de uitdagingen oplossen die zich voordoen tijdens de energietransitie en kunnen de effectiviteit en efficiëntie van andere componenten van duurzame energiesystemen verbeteren. Het kiezen van de juiste combinatie van diensten die door uw BESS moeten worden geleverd, welke specifieke technologie moet worden gebruikt en hoe de eigendom en exploitatie van uw BESS moeten worden gestructureerd, kan een uitdaging zijn. De overvloed aan keuzes kan overweldigend lijken, en de haalbaarheid is misschien niet duidelijk.

De consultants van Greenfish hebben ervaring uit de eerste hand met alle aspecten van batterij-energieopslag en streven er altijd naar de oplossing te vinden die het meest geschikt is voor de situatie van onze klant. Wij analyseren het energiesysteem van onze klant, optimaliseren een concept BESS binnen de grenzen van het energiesysteem en creëren een overzicht van verschillende opties voor alle BESS aspecten.

Bent u op zoek naar advies over uw energieverbruik? Of bent u klaar om actie te ondernemen en energieoplossingen te implementeren?

Neem contact op met onze Business Manager Hugo Schoenmaker via [email protected] of Energy Strategy Manager Mick Richards via [email protected].

Recent Posts

See All
Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

Greenwashing: a fine line between good intentions and misleading

COP27: What to expect this November?

COP27: What to expect this November?

3D printing in the construction industry

3D printing in the construction industry