Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

GHG & SBTs

Wij richten ons op het verminderen en elimineren van broeikasgassen op zowel bedrijfs-, als op productniveau.

Op bedrijfsniveau analyseren wij de totale CO2 voetafdruk. Wij berekenen de basisemissies, stellen verbeterpunten vast, bepalen doelstellingen en KPI’s te bereiken.

Omdat wij het belangrijk vinden om duurzame groei te stimuleren, werken wij altijd met Science Based Targets. De doelstellingen zijn daarom SMART geformuleerd en richten zich op hoe snel en hoeveel emissies moeten worden teruggedrongen om de gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

Op basis van de analyse en de doelstellingen, wordt een stappenplan voor broeikasgasreductie opgesteld, inclusief een duidelijk technisch plan en een onderbouwd financieel plan. Dit geeft een duidelijk overzicht van de business case voor broeikasgasreductie en laat zien hoe onze klanten door vroegtijdig en effectief actie te ondernemen hoge kosten in de toekomst kunnen vermijden.

Neem contact op met onze expert,

Ludwig Carton