Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

Font

A scope 3 GHG reduction programme

A scope 3 GHG reduction programme

Greenfish ondersteunde Elia om zijn scope 3 broeikasgasemissies te verminderen. Missie Elia, een grote Europese TNB, wil haar scope 3 BKG-emissies verminderen door informatie over duurzaamheid op te nemen in haar aanbestedingsproces. Een van de manieren om dat doel te...
The installation of solar systems

The installation of solar systems

Greenfish ondersteunt Bolster Investment Partners bij het koolstofvrij maken van hun investeringsportefeuille door middel van duurzame projecten, van strategie tot uitvoering. Missie Greenfish ondersteunt Bolster Investment Partners bij het koolstofvrij maken van hun...