News

 

À l’heure où le secteur de l’énergie vit sa révolution copernicienne, les professionnels (ingénieurs, experts, chercheurs, bureau-conseil, bureau d’études, etc.) tentent vaille que vaille de répondre aux nouvelles attentes des entreprises. Fondateur et CEO du bureau-conseil Greenfish, Laurent-Philippe Ham porte un regard éclairé sur des métiers en pleine révolution.

Read more

Smart Grid Projects Outlook 2014

Smart Grid Projects Outlook 2014The Smart Grid Projects Outlook 2014 is the most recent update of a comprehensive inventory of Smart grid and smart metering projects from the 28 European Union countries and beyond.

More info on the emis website.

 

Source: emis

Read more

Brussel – Mol, 9 mei 2014: Vandaag besliste de Vlaamse regering een subsidie van 2 miljoen euro toe te kennen aan het diepegeothermieonderzoek van VITO. Met deze extra middelen bevestigt de Vlaamse regering haar vertrouwen in het onderzoek van VITO naar deze hernieuwbare energiebron. VITO zal deze middelen aanwenden voor haar eerste proefboring, die zal plaatsvinden op de Balmatt-site in Mol. De boring wordt de proef-op-de-som voor het VITO-onderzoek naar de mogelijkheid om energie te onttrekken aan de diepe ondergrond (ca. 3,5 km op de Balmatt-site). Deze nieuwe vorm van hernieuwbare, bovendien constant beschikbare energie is één van de antwoorden op het energie¬vraagstuk van deze eeuw.

Lees meer op www.vito.be

Read more

Previous Entries